Những sản phẩm được khuyến mãi giảm 30% so với giá bán ngày thường
Lưu ý : Chỉ áp dụng cho đại lý cấp 1 của xe đạp điện DRACA

Thời gian còn lại của chương trình khuyến mãi